top of page
WildlifeofSaaremaa-PriitNoogen.jpg

Jätkusuutlikkus ja ÜRO eesmärgid

Jätkusuutlikkus on meie majanduse, keskkonna ja ühiskonna jaoks oluline ning mõjutab otseselt meie ellujäämist.

Ekraanitõmmis 2023-08-23 kell 13.51.07.png

Jätkusuutlikkus

Lihtne jätkusuutlikkuse definitsioon on täna vajalike vajaduste rahuldamine, kahjustamata meie võimet rahuldada homseid vajadusi. Biosfäärid püüavad seda saavutada, aktsepteerides, et muutused ei saa alati toimuda üleöö ja tasakaal peab saavutatama konkureerivate vajaduste vahel.

 

Programm „Inimene ja biosfäär“ ühtib ÜRO säästva arengu eesmärkidega, mida nimetatakse globaalseteks eesmärkideks, mis loovad raamistiku inimeste heaolule, planeedile, majanduslikule õitsengule, rahule ja koostööle. Need eesmärgid sõnastati 2015. aastal ja ülemaailmne eesmärk on need saavutada 2030. aastaks.

bottom of page