top of page

Meie projektid

Cultivate

CULTIVATE on teadusprojekt, mis uurib kultuuripärandi mõju jätkusuutlike maastike kujunemisele. Selleks otsitakse seoseid kohaliku pärandi (lood, traditsioonid, maastikutunnetus) ning maastike vahel. Uuritakse seda, millisena näevad INIMESED oma maastikku täna ja tulevikus, milliseid arenguid eelistatakse, kuidas soovitakse oma elukeskkonda hoida. Uuringute põhjal kujundab projekt soovitused maasiku planeerimiseks ja kultuuripärandiga arvestamiseks. CULTIVATE tulemusena valmivad ettepanekud vaimse kultuuripärandi kohast poollooduslike maastike jätkusuutlikus majandamises. CULTIVATE ühendab nelja ülikooli ja nelja biosfääriala (Šotimaa, Tšehhi, Norra ja Eesti). Nii näiteks on Norras vaatluse all lamba karjatamine ja metsastamine. Tšehhis on teemaks iidsete kalakasvatustiikide maastik. Šotimaal uuritakse traditsioonilise väikepõllunduse seoseid kultuuripärandiga. Eestis, lisaks ranniku maastikule laiemalt, on vaatluse all Hiiumaa ja mandri vahelise jäätee pärand. Projekti rahastab Euroopa kultuuripärandi ja globaalse muutuse programm (JPI CH) ning kaasrahastab Eesti Teadusagentuur (ETAG). Vaata ka: https://www.heritageresearch-hub.eu/project/cultivate/

Untitled design(2).png

Loodus toetab

Rahvusvahelise projekti Supported by Nature peaeesmärk on edendada ja teadvustada looduspõhiseid lähenemisi (LPL)* rannikuäärsetes veekogudes ja rannikul, et parandada Läänemere seisundit. Selleks on valitud kümmekond paika Läänemere ümber, kus luuakse vastavad õpipaigad ehk pilootalad. Ökoloogiliselt jagunevad pilootalad kolmeks: ranniku märgalad, vooluveekogud ja rannikumeri (kusjuures Eesti osaprojekt otseselt rannikumerre ei ulatu). Projekti piirkondadeks on valitud UNESCO biosfäärialad, kus on juba olemas vastav oskusteave või keskkonnahariduse ja uurimistööde korraldamise võimekus. Osa välispartnereid loovad reaalseid suuremahulisi rajatisi (näiteks Taanis taasluuakse merekarid, Rootsis taastatakse jõe voolusäng ja Soomes taastatakse märgalad). Eestis seatakse eesmärgiks uuringud ja lahenduste leidmine, kuidas vooluveekogude ja soode seisundit paremaks muuta ning Kärdlas ja Kõrgessaares merre suubuvate jõgede veerežiimi parandada. Tulemusi saab omakorda kasutada planeeringutes ja ökosüsteemide taastamisel, loodushariduses ja loodusturismis. Projekti pearahastajaks on EL Interregi Läänemere piirkonna programm. Eesti-poolne partner on Maaülikool ja kaaspartner on Hiiumaa Arenduskeskus. Vaata ka https://interreg-baltic.eu/project/supported-by-nature-sea/ * Looduspõhised lahendused on meetmed, mis kasutavad looduslikke protsesse ja ökosüsteemide omadusi inimeste eesmärkide saavutamiseks ning samal ajal elurikkuse kaitsmiseks ja taastamiseks.

Supported by Nature_Logo_Standard-large_edited_edited_edited.png
bottom of page