top of page
Koigibog7-ValmarVoolaid.jpg

Võrgustik

Säästva arengu partnerluse võrgustiku partnerid, sealhulgas paljud Lääne-Eesti saarestiku ettevõtted ja ühingud, rakendavad juba säästvat arengut oma igapäevastes tegevustes. Võrgustiku kaudu saavad need partnerid jagada häid praktikaid ja saada tuge selle kohta, kuidas muutuda säästvamaks.

bottom of page