top of page
Image by Maksim Shutov

Tere tulemast Lääne-Eesti Saarte Biosfäärialale

Tunnustus biogeograafilise esinduslikkuse ja elurikkuse säilitamise eest aastast 1990

Alates 1990. a kuulub UNESCO MaB võrgustikku Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala, mis hõlmab suurimad saared – Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu. See hõlmab haldusüksustest Saare- ja Hiiu maakonda tervikuna, Lääne maakonda jääva Vormsi valla ning ümbritsevaid merealasid Läänemeres, Väinameres ja Liivi lahes. Lääne-Eesti saartel on säilinud kestliku looduskasutuse pärandkultuuri, sellega seotud külamaastikke ja pärandkooslusi rohkem kui mitmel pool mujal Eestis. Tuleviku majandusarengu väljavaadetes on olulisel kohal kohalikud loodusvarad – mets, meri, ravimuda, puhas keskkond jm, mida tuleb kasutada vastutustundlikult ja jätkusuutlikult. 

Mida me teeme

Looduslike elupaikade säilitamine

Lääne-Eesti saarte biosfääriala on pühendatud Lääne-Eesti saarte loodusliku ilu ja elurikkuse säilitamisele mõõduka inimmõju tingimustes. Teostame uuringuid, et tagada kohalike liikide elupaikade säilimine tulevastele põlvedele.

Haridus

Usume, et haridus on säästva looduskasutuse edendamise võti. Meie eesmärk on haridusprogrammide kaudu tõsta teadlikkust looduslike elupaikade säilitamise ja kõigi elusolendite omavahelise seotuse olulisusest.

Kogukonna kaasamine

Lääne-Eesti Saarte Biosfääriala idee peamine sihtgrupp ja eesmärkide elluviija on pühendunud kohalik kogukond, kes jagab samu väärtushinnanguid ning on pühendunud ökoloogilise ja kultuurilise elurikkuse säilitamisele. Kogukonnaüritused ja vabatahtlikud tegevused aitavad kaasata inimesi ühiselt mõtlema ja tegutsema, et jätkata loodusliku mitmekesisuse väärtustamist ja rohelise mõtteviisi juurutamist igas eluvaldkonnas.

Lääne-Eesti Saarte biosfäärialast

Alates 1990. aastast oleme osa UNESCO MaB (Inimene ja biosfäär) võrgustikust Lääne-Eesti saarte biosfääriala osas, kus töötame selle nimel, et säilitada säästva looduskasutuse pärandit ning sellega seotud kultuurimaastikke ja traditsioonilisi elupaiku.
 

Lääne-Eesti saarte biosfääriala programmist ja tegevussuundadest saad lähemalt lugeda vastavast dokumendist.

IMG_5426.jpg

Püsige ühenduses Lääne-Eesti saarestiku biosfäärialaga

Kutsume teid tutvuma meie kodulehega, et rohkem teada saada meie algatuste, saavutuste ja sellest, kuidas saate kaasa aidata meie ühisele pingutusele. Koos saame teha positiivse mõju meie piirkonnale ja maailmale. Liituge meiega sel põneval teekonnal rohelisema, kultuuriliselt rikkama ja jätkusuutliku tuleviku suunas!

Aitäh toetuse eest!

bottom of page