top of page
Image by Ant Rozetsky

UNESCO biosfäärid

Mis on UNESCO 'Inimene ja Biosfäär' programm?

(Man and Biosphere, lühendatult MaB) – UNESCO

valitsustevaheline programm, asutatud 1971. a. MaB-i ülesanne on loodus- ja

sotsiaalteaduste põhjal välja töötada inimeste ja nende elukeskkonna tasakaalustatud

suhete alused. Biosfääri programmiala (BPA) – maismaa- ja mere- või

rannikuökosüsteemide või nende kombinatsiooni piirkond, mida tunnustab

rahvusvaheliselt UNESCO programm MaB. Alad määratakse riikide valitsuste poolt. Iga

ala peab vastama teatud tingimustele, et õigustada selle arvamist biosfäärialade

maailmavõrgustikku. Iga ala peab täitma kolme funktsiooni: loodusliku mitmekesisuse

säilitamise, sotsiaalmajandusliku arengu ja logistilise tugifunktsiooni (teadusuuringud,

haridus ja teavitus).

mab-link_001.png
Image by Tanel August Lind

Kiire ülevaade

Maailma biosfääride võrgustik (2023–2024)

wnbr_figures-2023.png

Mis on eesmärgid?

Eesmärgid on:

Hoida, Arendada ja Toetada

Image by Erik Karits
Image by Single.Earth

Toetada

Õppida, kuidas teha otsuseid ja sooritada tegusid, millel on positiivne mõju ning kuidas meie tegevused mõjutavad teisi. Suurendada teadlikkust programmi eesmärkidest, jagada teadmisi ja parimaid praktikaid ning luua tugev võrgustik seatud eesmärkide saavutamiseks.

Hoida

Meie ehitatud keskkonna ja looduskeskkonna, samuti meie kultuuri ja pärandi, kohalike kogukondade ja ainulaadse kohatunde säilitamine. Kaitsta ja säilitada looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning puutumatuid ökosüsteeme.

Image by Erik Karits
Image by Single.Earth

Arendada

Arengu jätkusuutlikult ja elamine viisil, mis toetab meie ühiskonda, majandust ja keskkonda. Panustada elukeskkonna säästvale arengule ning toetada säästval looduskasutusel ja rohemajandusel põhinevat arengumudelit.

Kui palju biosfäärialasid on?

134 riigis on 748 UNESCO biosfääri (2023). Nende populatsiooni suurus, geograafiline asukoht, elupaigad, sotsiaalmajanduslikud tingimused ja raskused on kõik oluliselt erinevad. Seetõttu on biosfääride eesmärgid erinevad. Kõigil biosfääridel on aga kaks tunnust: ainulaadne keskkond ja inimesed, kes on pühendunud selle säilitamisele.

Image by Klāvs Taimiņš
Image by Jaanus Jagomägi

Lisateavet

Inimene ja biosfäär (MAB) programmi sekretär Miguel Clusener Godt annab ülevaate MAB-programmist ja maailma biosfäärikaitsealade võrgustikust, sealhulgas andmeid, huvitavaid fakte ja oma arvamusi programmi mineviku ja tuleviku kohta.

Lisateavet leiate aadressilt https://en.unesco.org/mab

bottom of page