top of page

STRATEEGIA FOOKUSTEEMAD

Meie fookus põhineb kolmel olulisel teemal, mis on meie missiooni tuumaks:
 

1. LOODUSKESKKOND: Meie piirkonna loodusliku mitmekesisuse säilitamine on meile äärmiselt oluline. Me hindame ja väärtustame kõrgelt meie ökosüsteemide rikkust ning töötame pühendunult selle nimel, et tagada nende säilimine ja õitseng meie ühiskonnas.
 

2. ROHEMAJANDUS: Kui rohelise majanduse pioneeri, püüdleb meie piirkond olla innovatiivne ja konkurentsivõimeline liider. Usume kindlalt, et jätkusuutlikud praktikad saavad soodustada majanduskasvu ja luua parema tuleviku tulevastele põlvkondadele.
 

3. KULTUURIRUUM: Meie piirkonna õitsengulised kogukonnad on meie südameasjaks. Me uhkustame meie kultuuripärandi säilitamise üle ja aktiivselt osaleme nende traditsioonide rakendamisel tugevate ja elujõuliste ühiskondade loomiseks.
 

Oma visiooni saavutamiseks oleme välja töötanud põhjaliku strateegia selgete eesmärkidega aastaks 2030:
 

1. TEADLIKKUS JA NÄHTAVUS:  Meie biosfääri reservaat on tuntud ja tunnustatud mitte ainult kohalike, vaid ka külastajate seas, kes jagavad meie kirge jätkusuutliku arengu vastu.

2. HARIDUS JA TEADUS: Integreerime biosfääri reservaadi eesmärgid hariduslike õppekavade ja tegevustega, tagades, et tulevased põlvkonnad saavad inspiratsiooni meie looduslike ja kultuuriliste aarete kaitsmiseks ja hoidmiseks. Teaduslik uurimistöö toetab edasi meie biosfääri reservaadi arengut.
 

3. KESTLIKUD LAHENDUSED:  Kui jätkusuutliku looduskasutuse, rohelise majanduse ja kultuuririkastamise pilootala püüdleme näitama eeskuju ja innustama teisi meie eeskuju järgima.
 

4. VÕRGUSTIK JA JUHTIMINE: Usume, et kaasav ja jätkusuutlik juhtimine on oluline. Meie laiapõhjaline koostöövõrgustik tagab, et erinevad hääled on kuuldud ja kaasatud meie biosfääri reservaadi tuleviku kujundamisse.

bottom of page